Υπολογιστικά Φύλλα (4) - Μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου

Γραμματοσειρά (Font)

Μέγεθος γραμματοσειράς (Font Size)

Έντονη, πλάγια και υπογραμμισμένη γραφή (Bold, Italic, Underline)

Χρώμα γραμματοσειράς (Font Color)

Συγχώνευση κελιών (Merge Cells)

Συγχώνευση κελιών και κεντράρισμα (Merge and Center)

Διαχωρισμός κελιών (Split Cells)

Εμφάνιση αριθμών, ημερομηνιών, νομισματικών μονάδων και ποσοστών

Τροποποίηση ύψους γραμμών και πλάτους στηλών

Φόντο στα κελιά (Fill Color)

Περίγραμμα στα κελιά (Border)

Αντιγραφή Μορφοποίησης ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε άλλο κελί ή περιοχή κελιών (Format Painter)

Στοίχιση στα περιεχόμενα των κελιών (Alignment)

Εισαγωγή Φόντου στο Υπολογιστικό Φύλλο (Background)

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο morfopoiisi1 και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο proipologismos1 και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

  

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Υπολογιστικά Φύλλα (4) - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

 

Διαβάστηκε 3983 φορές