Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) είναι το σύνολο των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα στον υπολογιστή για να ξεκινήσει, να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και να συντονίσει την λειτουργία του.

 

Βασικές Λειτουργίες Λειτουργικών Συστημάτων

Το Λειτουργικό Σύστημα: 

 • Ελέγχει και συντονίζει τις διαδικασίες εισόδου, εξόδου και επεξεργασίας
 • Διαχειρίζεται την ΚΜΕ και τη μνήμη του Υπολογιστή
 • Ενεργοποιεί διάφορα προγράμματα (π.χ. τους μεταφραστές)
 • Διαμοιράζει τους πόρους (υλικό και λογισμικό) αν αυτοί χρησιμοποιούνται από διάφορους υπολογιστές (π.χ. Printer)
 • Δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας ανάμεσα στο χρήστη και τον Η/Υ

os1

Σχέση Λειτουργικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών

Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει και συντονίζει τις συσκευές του Υπολογιστή μας. Έτσι, όταν μια εφαρμογή χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποια συσκευή του Υπολογιστή (π.χ. μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου χρειάζεται να αποθηκεύσει ένα κείμενο στον σκληρό δίσκο), το λειτουργικό σύστημα αναλαμβάνει την επικοινωνία με τη συσκευή εκ μέρους της.

 

Τα Βασικότερα Λειτουργικά Συστήματα

os2Λειτουργικά Συστήματα για Προσωπικούς Υπολογιστές

 • Windows
 • Linux
 • Mac OS X

Λειτουργικά Συστήματα για Μεγάλους Υπολογιστές

 • UNIX
 • Aix
 • Solaris

Λειτουργικά Συστήματα για Φορητές Συσκευές

 • Android
 • iOS
 • BlackBerry OS6
 • Windows Phone
 • Firefox OS
 • Symbian

 

Χρήση Λειτουργικού Συστήματος

 • Ενεργοποίηση και Χρήση του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)
 • Μορφοποίηση (format) μιας Μονάδας Περιφερειακής Μνήμης
 • Το εργαλείο chkdsk
 • Ανασυγκρότηση Δίσκου (Disk Defragment) - Το εργαλείο defrag
 • Διαχειριστής Εργασιών (Task Manager)

 

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο Λειτουργικό Σύστημα 1  και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο Λειτουργικό Σύστημα 2 και απαντήστε τα ερωτήματα.

  

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Λειτουργικό Σύστημα - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 29641 φορές